Spring til indhold

Tlf +45 61545151

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser hos EVÆRK

Læs de gældende handelsbetingelser hos EVÆRK. Du finder desuden Privatlivspolitikken på linket HER

Disse handelsbetingelser regulerer forholdet mellem EVÆRK og kunden vedrørende levering af tjenester inden for e-handel og webudvikling. Ved at indgå et samarbejde med EVÆRK accepterer kunden automatisk disse betingelser.

1. Tjenester

1.1 EVÆRK tilbyder rådgivning, teknisk support og implementering af løsninger inden for e-handel og online markedsføring.

1.2 Kunden skal tydeligt specificere deres behov og forventninger til EVÆRK, således at de leverede tjenester kan tilpasses herefter.

2. Priser og betaling

2.1 Priserne for EVÆRKs tjenester fremgår tydeligt på EVÆRKs hjemmeside og kan ændres uden varsel.

2.2 Kunden forpligter sig til at betale den aftalte pris for de leverede tjenester til EVÆRK inden for de aftalte betalingsbetingelser.

2.3 Eventuelle ekstra omkostninger, der opstår i forbindelse med yderligere tjenester eller ændringer, vil blive oplyst til Kunden og pålagt som tillæg til den oprindelige pris.

2.Regninger fremsendes enten i ratebetalinger eller efter opgaven er udført og skal betales indenfor netto 8.dage. Vær opmærksom på, at for sen betaling kan medføre at der løber renter og gebyrer på det skyldige beløb. Betingelser fremgår på den fremsendte faktura.

3. Levering

3.1 EVÆRK vil bestræbe sig på at levere tjenesterne til Kunden inden for de aftalte tidsrammer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.2 Kunden skal yde al nødvendig information og samarbejde for at muliggøre levering af tjenesterne til tiden.

4. Ansvar

4.1 EVÆRK påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af kundens brug eller misbrug af de leverede tjenester.

4.2 Kunden er ansvarlig for at sikre, at de leverede tjenester opfylder deres behov og krav.

4.3 EVÆRK påtager sig ikke ansvar for tab af data eller andre konsekvenser, der opstår som følge af nedetid eller fejl på kundens hjemmeside eller webshop.

4.4 Kunden er ansvarlig for at sikkerhedskopiere al vigtig data regelmæssigt og på en sikker måde for at minimere risikoen for datatab.

4.5 EVÆRK vil bestræbe sig på at minimere risikoen for nedetid og fejl på kundens side gennem passende sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse.

4.6 I tilfælde af nedetid eller fejl på kundens side, vil EVÆRK yde passende support og assistance efter bedste evne for at genoprette normal drift.

5. Fortrolighed

5.1 Begge parter er forpligtede til at behandle al fortrolig information, de modtager fra den anden part, fortroligt og ikke videregive denne til tredjeparter uden skriftligt samtykke.

EVÆRK forbeholder sig dog ret til at bruge kunder som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

6. Afbestilling og tilbagebetaling

6.1 Kunden har ret til at annullere en bestilling af tjenester inden levering, mod betaling af eventuelle omkostninger, der allerede er påløbet for EVÆRK.

6.2 Der ydes ingen tilbagebetaling efter levering af tjenesterne, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7. Tvister

7.1 Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse handelsbetingelser eller tjenesterne skal forsøges løst ved forhandling mellem parterne.

7.2 Hvis en tvist ikke kan løses ved forhandling, skal den bringes for de relevante domstole i Danmark.

8. Ændringer i handelsbetingelserne

8.1 EVÆRK forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med 30 dages varsel til Kunden.

Disse handelsbetingelser udgør den fulde og endelige aftale mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser.